Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kielcza

Brak opisu obrazka

W dniu dzisiejszym (25.06.br.) podpisano umowę w sprawie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kielcza.

Przekazano także w dniu dzisiejszym plac budowy.

Zadanie realizowane będzie przez firmę OLS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Lublińca. Wartość zadania opiewa na kwotę 387.480,28 zł brutto.

Zadanie realizowane będzie w terminie do 122 dni od daty przekazania placu budowy.

Wersja XML