Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont pomnika na zbiorowej mogile Powstańców Śląskich

W dniu 18.06.2021 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w zakresie wykonania remontu pomnika na zbiorowej mogile Powstańców Śląskich w Zawadzkiem. Umowę zawarto pomiędzy gminą Zawadzkie a Panią Anną Cyfką-Mikuła, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ACM Design Anna Cyfka-Mikuła.

Prace remontowe na zbiorowej mogile Powstańców Śląskich polegać będą na wymianie oraz renowacji elementów mogiły z zachowaniem wszystkich detali architektonicznych, bryły nagrobka i charakteru historycznego obiektu.

Efekty wykonanych prac przedstawimy Państwu po ich zakończeniu.

Brak opisu obrazka

Wersja XML