Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza Zawadzkiego w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w czasie epidemii od dnia 14 czerwca 2021 r.

Brak opisu obrazkaKOMUNIKAT Burmistrza Zawadzkiego w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w czasie epidemii od dnia 14 czerwca 2021 r. Zawiadamiam, że od dnia 14 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem zostanie przywrócona obsługa bezpośrednia mieszkańców w czasie obowiązujących godzin pracy od poniedziałku do piątku, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w urzędzie oraz wytycznych wynikających z przepisów prawa i zalecanych przez właściwe organy. Bardzo proszę, aby przed wejściem do urzędu zabezpieczyć się w maseczki (zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie). Ponadto przy wejściu do urzędu, przy drzwiach umieszczony jest płyn do dezynfekcji, którym należy zdezynfekować dłonie. W urzędzie nadal obowiązuje zasada zachowania dwumetrowego odstępu w kontakcie z urzędnikiem lub przy mijaniu się z inną osobą. Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego

Wersja XML