Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa z Tauron Nowe Technologie S.A.

Brak opisu obrazka

W dniu 20 maja br. w tut. Urzędzie zostało podpisane porozumienie pomiędzy TAURON Nowe Technologie S.A.  z siedzibą we Wrocławiu a gminą Zawadzkie.Przedmiotem zawartego porozumienia jest opracowanie przez TAURON Nowe Technologie S.A.  inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w gminie, a także opracowanie dokumentacji koncepcyjnej związanej z poprawą efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Zawadzkie. Jest to pierwszy krok do podjęcia dalszych działań zmierzających do wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne.

Wersja XML