Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ PYTAŃ DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Lista pytań w NSP 2021:

https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

KOGO OBEJMUJE SPIS?

Wszystkich Polaków i cudzoziemców mieszkających w Polsce na stałe oraz przebywający czasowo (bez względu na to, czy są zameldowani czy nie).

Polaków, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale cały czas są zameldowani na pobyt stały w Polsce.

JAKIE INFORMACJE BĘDĄ ZBIERANE W TRAKCIE SPISU?

W spisie powszechnym zostaną zebrane informacje dotyczące:

 

Wersja XML