Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzątanie wokół Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Sprzątanie wokół Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

 

W dniu 19 marca br. Burmistrz Zawadzkiego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przeprowadzili akcję zamiatania po zimie ulicy Dębowej i parkingu przed Urzędem Miejskim. Akcja ta miała na celu wywiązanie się z obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminie, a także zaoszczędzenie pieniędzy budżetowych, których jak wiadomo zawsze jest zbyt mało w stosunku do zadań i potrzeb, jakie gmina ma do realizacji. Do akcji sprzątania przyłączyli się także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem oraz pracownicy Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem. Wszystkim zaangażowanym w prace zamiatania pozimowego dziękujemy!

 

Wersja XML