Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat ws. zwolnienia z opłaty koncesji na sprzedaż alkoholu

Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż  Rada Miejska w Zawadzkiem, na podstawie przygotowanego projektu, podjęła  w dniu 22 lutego 2021 r. uchwałę Nr XXVI/198/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zawadzkie w 2021 roku. Zwolnienie dotyczy II i III raty opłaty należnej w 2021 roku.

Wyżej wymieniona pomoc dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne czyli, jak wyżej, sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zwroty będą dokonywane z mocy uchwały Rady Miejskiej (bez konieczności składania wniosku).

Wersja XML