Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup elementów małej architektury i renowacja kwietników na terenie zielonym potocznie nazywanym Parkiem Miejskim w Zawadzkiem.

Lokalizacja:
Teren zielony - Park Miejski w Zawadzkiem, przy ul. Dębowej, nr działki 585, mapa 2, obręb Zawadzkie
Opis:
Demontaż starych ławek i koszy na odpady, zakup i montaż nowych ławek i koszy na śmieci, renowacja trzech kwietników oraz nasadzenie roślin (bylin i krzewów ozdobnych.
Koszt: 49.614,00 zł
Wersja XML