Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Renarda i Wojska Polskiego w Żędowicach.

Lokalizacja: Żędowice, ul. Renarda, nr działki 1727 i 1728

Opis:

Likwidacja kałuży powstającej po deszczach oraz po roztopach w rejonie połączenia dróg gminnych ul. Renarda oraz ul. Wojska Polskiego w Żędowicach (zabudowa studzienki osadnikowej zwieńczonej wypustem ulicznym oraz połączenie jej odpływu z istniejąca siecią kanalizacji deszczowej). Naprawa infrastruktury wylotu deszczowego, który jest ujściem wód opadowych i roztopowych do piaskownika, a dalej do kanału wraz z wymuszeniem konkretnego kierunku odpływu wód powierzchniowych odprowadzonych m. in. z pobliskiej drogi gminnej ul. Wojska Polskiego.

Koszt: 7.500,00

Wersja XML