Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złoty Certyfikat za udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Gmina Zawadzkie, reprezentowana przez Burmistrza Zawadzkiego Mariusz Stachowskiego, otrzymała Złoty Certyfikat w dowód uznania za włączenie się w kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. To wyraz zaangażowania gminy, władz samorządowych i placówek oświatowych w promowanie zachowań prozdrowotnych wśród najmłodszych. Kampania miała na celu kształtowanie wśród najmłodszych mieszkańców miasta zachowań prozdrowotnych i wzmacnianie umiejętności niezbędnych do minimalizowania ryzyka sięgania po środki odurzające wśród osób najbardziej narażonych na ich zgubne działanie.

PDFZłoty Certyfikat.pdf
 

Wersja XML