Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsze posiedzenie drugiej kadencji Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego

27 stycznia 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się pierwsze posiedzenie drugiej kadencji Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.

Przewodniczącym Zespołu został jednogłośnie wybrany Maksymilian Polis, Wiceprzewodniczącą została Emilia Klonz, natomiast Sekretarzem Nicole Pinkawa.

Zespół liczy dziewięć osób: oprócz wymienionych wyżej to Szymon Cybulski, Aleksandra Karlińska, Izabela Pilarska, Dominika Pawelec, Wiktoria Strzelczyk, Łukasz Woyciechowski.

Brak opisu obrazka
 

Wersja XML