Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

CZY WIESZ, ŻE?

od 01.02.2021 r.

MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM:

 

od 01.04.2021 r.

MOŻESZ ZŁOŻYĆ W WERSJI PAPIEROWEJ W

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dębowa 11,47-120 Zawadzkie, tel. 77 4 622 095

 

UWAGA! Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 r. ż.

 

Wersja XML