Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowanie

W dniu 30 grudnia 2020 r. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z Panią Martyną Mirek, aby podziękować za współpracę oraz pracę dziennikarską w ramach tygodnika regionalnego „Strzelec Opolski”. Pani Mirek dbała o sporządzanie informacji dotyczących działań podejmowanych w gminie Zawadzkie.
Życzymy Pani Martynie dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności.

Brak opisu obrazka

Wersja XML