Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY ZAWADZKIE NA 2021 R.

Brak opisu obrazka

PRZYPOMINAMY

JUŻ OD DNIA 29 GRUDNIA 2020 R. DO DNIA 11 STYCZNIA 2021 R.

MIESZKAŃCY GMINY ZAWADZKIE MOGĄ SKŁADAĆ PROPOZYCJE ZADAŃ

DO REALIZACJI  W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

GMINY ZAWADZKIE NA 2021 R.

Wzór formularza zgłoszenia propozycji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. dostępny jest na stronie internetowej www.zawadzkie.pl,
a także w formie papierowej w Punkcie Obsługi Petenta
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, przy ul. Dębowej 13.
Więcej informacji pod adresem: https://zawadzkie.pl/2557/budzet-obywatelski.html

Czekamy na Państwa propozycje!!!

Wersja XML