Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów

W dniu 7 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.
Posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie zdalnym, czyli za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Program obejmował między innymi zapoznanie się z projektem budżetu na 2021 r. oraz przyjęcie informacji o realizowanych inwestycjach w gminie. Burmistrz Mariusz Stachowski złożył również podziękowania członkom Zespołu za zaangażowanie w pracę na rzecz Seniorów z naszej gminy w tak trudnym dla wszystkim czasie. 

Brak opisu obrazka

Wersja XML