Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kondolencje

  Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci
Pana Rudolfa Rzepczyka.

Pan Rudolf Rzepczyk był wieloletnim pasjonatem, instruktorem oraz działaczem Klubu Modelarskiego w Zawadzkiem. Wielokrotnie uzyskał tytuł Mistrza Polski, Mistrza Świata, Wicemistrza Świata i brązowego medalisty Mistrzostw Świata.  Był członkiem reprezentacji Polski. W 1995 roku został odznaczony Złotym Medalem za wybitne osiągnięcia sportowe przez Ministerstwo Kultury i Sportu, a w 1998 roku klub modelarski z Zawadzkiego zdobył tytuł najlepszego klubu w Polsce.
Pan Rudolf zawsze oddany był sprawom dzieci i młodzieży. Ich dobro było dla Niego wartością nadrzędną. Poprzez modelarstwo wychował setki młodych ludzi, a jego wychowankowie odnoszą do dnia dzisiejszego sukcesy we współzawodnictwie krajowym oraz na arenie międzynarodowej. 
W dowód uznania zasług Rada Miejska w Zawadzkiem uchwałą nr XVIII/130/08  z dnia 26 maja 2008 roku nadała mu tytuł Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.
Pan Rzepczyk był nieprzeciętnym instruktorem, który swoją pasję wyniósł na szczyt doskonałości. Dzięki podejmowanym inicjatywom przyczynił się do prężnego rozwoju sekcji modelarskiej w Zawadzkiem i promocji gminy.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie składają 

Burmistrz Zawadzkiego 
Rada Miejska w Zawadzkiem 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Zawadzkiem
 


 

Wersja XML