Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET OBYWATELSKI

WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA ZGŁOSZONE W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY ZAWADZKIE NA 2021 r.

NAZWA ZADANIA

SZACUNKOWA

WARTOŚĆ ZADANIA

ILOŚĆ GŁOSÓW

(WAŻNYCH)

Nowe Osiedle – Modernizacja Placu Zabaw „STOKROTKA”

50.000,00 zł

533

Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej
w Kielczy

15.200,00 zł

381

Rozbudowa parkingu przy ul. Nowe Osiedle

30.000,00 zł

70

Plenerowe Kino Letnie

47.970,00 zł

42

Modernizacja kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Renarda i Wojska Polskiego
w Żędowicach

7.500,00 zł

41

Zakup elementów małej architektury
i renowacja kwietników na terenie zielonym potocznie nazywanym Parkiem miejskim
w Zawadzkiem

49.614,00 zł

24

Historia Kielczy przykładem dla przyszłych pokoleń

16.200,00 zł

5

 

 

 

Informacja jak głosować na zadania zakwalifikowane w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 rok.

DOCXLista zadań zakwalifikowanych do głosowania oraz lista zadań odrzuconych.docx

DOCXFormularz zgłoszenia propozycji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. wraz z listą poparcia mieszkańców gminy Zawadzkie.docx
PDFFormularz zgłoszenia propozycji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. wraz z listą poparcia mieszkańców gminy Zawadzkie.pdf
PDFHarmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. .pdf
PDFOgłoszenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 8 grudnia 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXII-162-20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem w spr. przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIII-175-20 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf

DOCXKARTA DO GŁOSOWANIA BO.docx

Wersja XML