Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET OBYWATELSKI

DOCXLista zadań zakwalifikowanych do głosowania oraz lista zadań odrzuconych.docx

DOCXFormularz zgłoszenia propozycji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. wraz z listą poparcia mieszkańców gminy Zawadzkie.docx
PDFFormularz zgłoszenia propozycji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. wraz z listą poparcia mieszkańców gminy Zawadzkie.pdf
PDFHarmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. .pdf
PDFOgłoszenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 8 grudnia 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXII-162-20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem w spr. przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIII-175-20 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf
 

Wersja XML