Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

Działasz społecznie, masz dużo pomysłów i lubisz nowe wyzwania? Chcesz mieć wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej w naszej gminie? Już teraz możesz dołączyć do Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.

Kandydatem może być osoba, w wieku od 15 do 24 lat. Zgłoszenia można składać osobiście do skrzynki przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, w formie listownej, na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie lub w formie elektronicznej, na adres . Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10 grudnia 2020 r.

  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata

DOCXFormularz_zgloszeniowy.docx (21,34KB)

  1. Klauzula informacyjna RODO

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (65,83KB)
 

Wersja XML