Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz Dróg Samorządowych

flaga i godło na www.png

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Funduszu Dróg Samorządowych
„Remont ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem”
Kwota dofinansowania: 236 275,44 zł
Całkowita wartość inwestycji: 337 536,34 zł


Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku drogi gminnej, ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem. W efekcie wykonanego remontu zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni – w miejsce zniszczonej trylinki zostanie wykonana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm, która ograniczona będzie opornikiem betonowym ustawionym na ławie z betonu C12/152. Nastąpi wymiana podbudowy drogi -projektowana jest dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa łamanego z wykorzystaniem rozkruszu betonowego powstałego z rozkruszenia rozebranej trylinki i innych elementów betonowych z rozbiórki nawierzchni drogi. Wymieniony zostanie  uszkodzony i zamulony kolektor deszczowy. Wyremontowane będą istniejące studnie rewizyjne oraz wpusty uliczne. Droga zostanie oznakowana.

Wersja XML