Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe zasady bezpieczeństwa

Od 17 października 2020 roku powiat strzelecki objęty jest strefą czerwoną

Strefa czerwona, podobnie jak dotychczas obowiązująca na naszym terenie żółta oznacza obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach publicznego transportu, w miejscach ogólnodostępnych, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, kościołach, cmentarzach, w obiektach handlowych i targowiskach. Nie trzeba zakrywać ust i nosa w lasach, parkach i na plażach.

Za Ministerstwem Zdrowia poniżej publikujemy obostrzenia dla powiatów czerwonych, które mają obowiązywać od 17 października 2020 r.

Gospodarka

1) ograniczenia liczby osób w placówkach handlowych;

-w sklepach o powierzchni do 100 m2 - 5 os./kasę;

-w sklepach > 100 m2 - 1 os./15m2;

2) działalność gastronomii w godz. 6-21, potem tylko na wynos - co drugi zajęty stolik;

3) transport publiczny 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich;

 

Życie społeczne

4) zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje itp) - od 19.10.;

5) max. 1 osoba na 7 m2 podczas uroczystości religijnych;

6) zgromadzenia publiczne do 10 osób;

 

Edukacja, kultura i sport

7) szkoły wyższe i ponadpodstawowe - nauczanie zdalne (z wyłączeniem zajęć praktycznych);

8) wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;

9) wydarzenia kulturalne - do 25% udziału publiczności;

10) zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni;

 

Oprócz powyższego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

1)      lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00, zajęty może być co drugi stolik,   a po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;

2)      ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;

3)      wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;

4)      w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;

5)      zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Przypominamy o tym, że  do jakiej strefy zaliczony zostanie konkretny powiat, decyduje liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy. Wszystkie obostrzenia i zasady obowiązujące w strefach czerwonej oraz żółtej dostępne są na stronie rządowej.

Poniżej „Nowe zasady bezpieczeństwa dla powiatów”

Brak opisu obrazka

Wersja XML