Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej w Zawadzkiem

ZGK „ZAW_KOM” sp. z o.o. w Zawadzkiem informuje, że w dniu 22 września 2020 na sieci wodociągowej w Zawadzkiem będą prowadzone prace eksploatacyjne.

W związku z powyższym w godzinach od 08:00 do ok. 13:00 zostanie wstrzymana dostawa wody na następujących ulicach: ul. 1 Maja, Moniuszki (od numeru 1 do ulicy Miarki), ul. Lawendowa.
Wspomniane prace mają na celu usprawnić prowadzenie robót budowlanych w związku z planowanym rozpoczęciem prac na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 1 Maja i Mickiewicza w Zawadzkiem".

Wersja XML