Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Objazd po miejscowości Zawadzkie

W dniu 16 września br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski wraz z Sekretarzem Gminy Małgorzatą Kowalską oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbyli rowerowy objazd po miejscowości Zawadzkie. Forma rowerowego przeglądu pozwoliła dokonać ustaleń w zakresie stanu utrzymania dróg, oznakowania, a także miejsc służących rekreacji oraz innych terenów gminnych z lepszej perspektywy. Tym samym zweryfikowano, jakie prace powinny zostać wykonane jeszcze przed sezonem zimowym, jakie zaś zaplanować należy w dalszej perspektywie. Ustalono, na jakich terenach występują niedociągnięcia tak, aby odbiór zarówno mieszkańców Zawadzkiego, jak i wszystkich odwiedzających nasza gminę, był jak najbardziej pozytywny.

Poniżej przedstawiamy krótką relację zdjęciową. 

 

 

Wersja XML