Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla klubów sportowych

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie, 15 września br. upływa termin składania ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Zawadzkie.

Wersja XML