Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porozumienie z Policją podpisane

8 września br. Gmina Zawadzkie przeznaczyła 5 000 złotych na dodatkowe patrole Policji. Porozumienie w tej sprawie podpisał Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Arkadiusz Chętnicki oraz Burmistrz Zawadzkiego - Pan Mariusz Stachowski. Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Porozumienie zostało podpisane w Urzędzie Miasta w Zawadzkiem. Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone patrole będą odbywały się na terenie gminy o różnych porach dnia z uwzględnieniem oczekiwań społecznych.

Dodatkowe patrole będą wykorzystywane również do zabezpieczania imprez plenerowych na terenie gminy Zawadzkie. Porozumienie określa również zakres współpracy pomiędzy Policją i miastem Zawadzkie. Obejmuje między innymi zasady prowadzenia wspólnych działań i przedsięwzięć w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa.

 

Brak opisu obrazka          Brak opisu obrazka

 

Wersja XML