Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalni Przewodnicy Turystyczni Krainy Dinozaurów

W dniu 3.09.2020 r. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski wziął udział  w spotkaniu z uczestnikami projektu ,,Lokalni Przewodnicy Turystyczni Krainy Dinozaurów". Jest to  operacja własna Stowarzyszenia LGD "Kraina Dinozaurów", której celem jest wsparcie rozwoju oferty turystycznej obszaru "Kraina Dinozaurów" .
W ramach realizacji projektu zostanie przeszkolonych 20 osób, lokalnych przewodników turystycznych. Dzięki temu poprawi się zdiagnozowana w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD KD potrzeba rozwijania turystyki w sposób profesjonalny, a zarazem włączy ona w ten proces mieszkańców z obszaru LGD KD.

 

 

Wersja XML