Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim do właścicieli i zarządców placów zabaw oraz obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej

PDFKomunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim do właścicieli i zarządców placów zabaw oraz obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej .pdf

Wersja XML