Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady udzielania ulg podatkowych

Wersja pdf:

PDFulgi podatkowe.pdf (1,27MB)

Uchwała nr XVIII-137-20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z.pdf

Wsparcie dla przedsiębiorców.pdf

ODTInstrukcja - ulgi.odt (32,00KB)
ODTWZÓR NR 1 - OŚWIADCZENIE O OTRZ. POMOCY DE MINIMIS.odt (17,96KB)
DOCWZÓR NR 2 - OŚWADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY.doc (12,00KB)
 

Wersja XML