Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT Burmistrza Zawadzkiego w sprawie stopniowego otwierania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem dla Mieszkańców/klientów

                            Zawadzkie, dnia 25 maja 2020 r

KOMUNIKAT

 Burmistrza Zawadzkiego

w sprawie stopniowego otwierania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem dla Mieszkańców/klientów

 

Zawiadamiam, że od dnia 1 czerwca 2020 r. Urząd Miejski w Zawadzkiem zostanie w części otwarty dla Mieszkańców/klientów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w urzędzie oraz wytycznych wynikających z przepisów prawa i zalecanych przez właściwe organy.

W pierwszej kolejności (I etap dwutygodniowy) będą bezpośrednio obsługiwane jedynie osoby zgłaszające się do urzędu w celu załatwienia spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - USCOZ (np. rejestracja stanu cywilnego, wydawanie decyzji administracyjnych, wydawanie odpisów, zaświadczeń, dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, inne sprawy obywatelskie oraz sprawy z zakresu potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych ePUAP).

W celu realizacji w USCOZ usług administracyjnych należy  ustalić z urzędnikiem datę i godzinę wizyty w urzędzie. Można umówić się na kilka sposobów:

Umówieni Mieszkańcy/klienci obsługiwani będą w godzinach do 8.00 do 13.00 na II piętrze budynku urzędu w biurze nr 207. Na piętrze jednocześnie mogą przebywać dwie osoby (jedna w biurze a druga oczekuje na korytarzu).

Bardzo proszę, aby przed wejściem do urzędu zabezpieczyć się w maseczki i rękawiczki ochronne (obowiązuje zakrycie ust, nosa i dłoni zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie). Ponadto wewnątrz urzędu, przy drzwiach umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, którym należy zdezynfekować dłonie z nałożonymi rękawiczkami. W urzędzie wciąż obowiązuje zasada zachowania dwumetrowego odstępu w kontakcie z urzędnikiem lub przy mijaniu się z inną osobą.

Jednocześnie nadal zalecam załatwianie spraw w sposób pośredni, czyli przy wykorzystaniu platformy ePUAP, poczty elektronicznej, listownie (skrzynka przy drzwiach urzędu) lub telefonicznie. Sprawy kierowane do urzędu w zdalny sposób są rozpatrywane przez pracowników szybko, sprawnie  i terminowo.

Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno Mieszkańcom/klientom, jak i pracownikom urzędu, minimalizując możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.  

Dodatkowo pragnę poinformować, iż kasa urzędu pozostaje w dalszym ciągu zamknięta, a  wszelkie należności można wpłacać na konta bankowe wskazane poniżej lub w placówce Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem.

O zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Proszę o wyrozumiałość.

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Wersja XML