Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z Dyrektorami szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie

W dniu 21 maja br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z Dyrektorami szkół prowadzonych przez gminę Zawadzkie. Podczas spotkania omówione zostały sprawy związane z możliwością organizacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. Ponadto dyskutowano na temat organizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych dla uczniów klas I-III i konsultacji dla uczniów klas VIII od dnia 25 maja br. oraz konsultacji dla pozostałych uczniów szkół od dnia 1 czerwca br.

Dyrektorzy szkół przedstawili opracowane procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały
na terenie poszczególnych placówek podczas realizacji zajęć i konsultacji.   

Omówiono także sprawy bieżące.

Brak opisu obrazka

Wersja XML