Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z przedstawicielami Seniorów

W dniu 13 maja br. w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbyło się spotkanie Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego z przedstawicielami: Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Klub Seniora”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku, a także Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.  

Celem spotkania było poruszenie zagadnień dotyczących trudności, jakie dotykają Seniorów
w gminie Zawadzkie, wynikających z wystąpienia w kraju stanu epidemii, a także możliwości udzielenia Seniorom wsparcia.    

Brak opisu obrazka

Wersja XML