Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z Dyrektorami placówek wychowania przedszkolnego oraz żłobka

W dniu 12 maja 2020 r. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z Dyrektorami placówek wychowania przedszkolnego oraz żłobka. Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z uruchomieniem przedszkoli i żłobka przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ponadto podsumowano I etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie oraz omówiono sprawy bieżące.

Brak opisu obrazka

Wersja XML