Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIAT BURMISTRZA ZAWADZKIEGO w sprawie otwarcia Stadionu Miejskiego w Zawadzkiem

herb-zawadzkiego 2.png

KOMUNIKAT
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

w sprawie otwarcia Stadionu Miejskiego w Zawadzkiem

Informuję, że w dniu 13 maja 2020 r. otwarty zostanie Stadion Miejski
w Zawadzkiem
(przy ul. Opolskiej) w celu umożliwienia prowadzenia działalności sportowej.

Za przygotowanie procedur określających zasady użytkowania Stadionu Miejskiego
w Zawadzkiem odpowiedzialny jest administrator obiektu, tj. ZGK „ZAW-KOM”
Sp. z o. o. z siedzibą w Zawadzkiem. Wobec powyższego szczegółowe informacje
w powyższym zakresie pozyskać można pod numerem tel.: 77 46 22 200
.

Proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami użytkowania obiektu oraz ich bezwzględne przestrzeganie.

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późn. zm.)

 


Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Wersja XML