Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT BURMISTRZA ZAWADZKIEGO w sprawie planowanej daty otwarcia przedszkoli oraz żłobka prowadzonych przez gminę Zawadzkie

herb-zawadzkiego 2.png

KOMUNIKAT
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

w sprawie planowanej daty otwarcia przedszkoli oraz żłobka prowadzonych przez gminę Zawadzkie

 

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. planowane jest otwarcie Żłobka Publicznego w Zawadzkiem oraz przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie, tj.: Przedszkola Publicznego w Kielczy, Przedszkola Publicznego
w Żędowicach, Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
w Zawadzkiem oraz Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem.

Placówki będą funkcjonowały przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z aktualnych wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (udostępnianych na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

Mając na uwadze powyższe, wszelkie informacje, w tym przyjęte
w poszczególnych placówkach procedury bezpieczeństwa w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – na bieżąco zamieszczane będą na stronach internetowych żłobka oraz przedszkoli
. Szczegółowych informacji udzielają także Dyrektorzy placówek. Rodziców oraz opiekunów dzieci proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.    

 

 


Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Wersja XML