Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

herb-zawadzkiego 2.png

Z okazji obchodzonego w dniu 10 maja Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej składamy wszystkim Pracownikom Spółki ZGK „ZAW-KOM” najserdeczniejsze życzenia
i wyrazy uznania.

Dziękujemy za trud i odpowiedzialną pracę na rzecz naszej społeczności oraz za wspieranie działań w sektorze rekreacyjnym i sportowym.

Doceniamy Państwa profesjonalizm i zaangażowanie, z jakim podejmujecie działania mające na celu zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Życzymy Państwu zdrowia, pogody ducha, optymizmu i satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym.

 

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

             

Wersja XML