Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT BURMISTRZA ZAWADZKIEGO W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ZAWADZKIEM

Zawiadamiam, że od dnia 6 maja br. (środa) dopuszcza się na Targowisku Miejskim w Zawadzkiem możliwość sprzedaży produktów bez ograniczeń przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

W związku z powyższym wprowadzam następujące zasady bezpiecznej obsługi klientów przy zachowaniu podstawowych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego:

 1. Dopuszcza się możliwość sprzedaży produktów z zachowaniem co najmniej
  2 metrów odległości między stanowiskami.
 2. Przy stoisku mogą znajdować się 3 osoby w kolejce. Prosimy zachować bezpieczną odległość – ok. 2 metrów ‒ od innych osób.
 3. Sprzedający są zobowiązani do stosowania rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekujących. Rękawiczki oraz środki dezynfekujące winny być dostępne również dla klientów.
 4. Produkty powinny być podawane i pakowane przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością.
 5. Po każdym kontakcie z pieniędzmi sprzedający zobowiązani są zdezynfekować ręce.
 6. Sprzedaż na targowisku odbywać się będzie w środy i soboty od godziny 6.00 do godziny 13.00.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o bezwzględne zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

Podstawa prawna: § 1 Regulaminu Targowiska Miejskiego w Zawadzkiem  2 (Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Zawadzkiem dnia 19 grudnia 2011 r.)

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Wersja XML