Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowania dla Firmy UNIMOT S.A.

Burmistrz Zawadzkiego składa podziękowania Panu Adamowi Sikorskiemu – Prezesowi Zarządu UNIMOT S.A. oraz Panu Czesławowi Floreckiemu – Kierownikowi Rozlewni Gazu UNIMOT S.A. za nieodpłatne przekazanie dużych ilości płynu do higienicznej dezynfekcji rąk, a także maseczek ochronnych wielokrotnego użytku w celu ich dalszej redystrybucji na potrzeby podejmowanych działań służących profilaktycznemu zabezpieczeniu i ochronie ludności gminy Zawadzkie. Wskazane środki ochrony przekazane zostały na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzkiem, Żędowicach i Kielczy, Policji w Zawadzkiem, a także Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Klub Seniora”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku.

W czasie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zadanie niesienia pomocy przez wszystkie instytucje działające na terenie gminy Zawadzkie jest szczególnie utrudnione. Dlatego takie dary są niezwykle miłe, ważne i stanowią nieocenioną pomoc w podejmowaniu profilaktycznych działań ochrony zdrowia oraz życia ludzkiego.

 

 

Wersja XML