Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie funkcjonowania kasy w Urzędzie Miejskim

Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż kasa Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem będzie nieczynna od dnia 12.03.2020 r. aż do odwołania.

Wpłaty z tytułu podatków można dokonywać  na podany w decyzji indywidualny numer rachunku bankowego (dotyczy osób fizycznych).

Wszelkie inne opłaty można wpłacać na następujący rachunek bankowy:

78 8909 0006 2000 0000 0299 0005.

Wpłaty należności wobec gminy można dokonywać w bankach, na poczcie, bądź w formie elektronicznej (poprzez internet).

 

Wersja XML