Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Sołtysa

11 marca na terenie całej Polski obchodzony jest Dzień Sołtysa. Święto to jest okazją do wyrażenia podziękowań dla sołtysów pełniących swoje obowiązki w sołectwie Kielcza oraz sołectwie Żędowice. W tym dniu Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z sołtysami naszej gminy – Panem Janem Czanguleitem (Sołtysem Wsi Kielcza) oraz Panem Jerzym Staszem (Sołtysem Wsi Żędowice) i złożył w imieniu przedstawicieli władz gminy Zawadzkie oraz jej mieszkańców wyrazy uznania i wdzięczności za trud codziennej pracy, zaangażowanie w realizacji licznych zadań i wyznaczonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju gminy Zawadzkie.

PDFŻyczenia Prezydenta dla Sołtysów .pdf

Brak opisu obrazka

Wersja XML