Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Życzenia dla Sołtysów

 

Z okazji Dnia Sołtysa składamy sołtysom naszej gminy
oraz członkom Rad Sołeckich
najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za trud pracy pełnej zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.
Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji codziennych obowiązków, sukcesów w działalności sołeckiej oraz płynącej
z niej satysfakcji, a także udanej współpracy z mieszkańcami.
Dołączamy również najlepsze życzenia spełnienia planów i zamierzeń
w życiu osobistym.

 

                                                                                              Burmistrz Zawadzkiego

                                                                                                Mariusz Stachowski

Wersja XML