Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 04.03.2020 r. odbyło się dodatkowe spotkanie Burmistrza Zawadzkiego z członkami  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Kierownikami Referatów Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem oraz jednostek podległych w związku z zagrożeniem korona wirusem.

Spotkanie miało na celu omówienie najważniejszych kwestii  dot. higieny, sposobu postępowania związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa, a także omówiono ewentualne skutki i zagrożenia z tym związane.

 

 

Wersja XML