Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Z dniem 1 marca 2020 r. został wprowadzony nowy Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (zarządzenie nr 197/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 stycznia 2020 r.).

Na podstawie nowego regulaminu ulega zmianie struktura organizacyjna urzędu, czyli zrezygnowano z kilku samodzielnych stanowisk i utworzono 3 nowe komórki organizacyjne (referaty).

 

Nowa struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

Komórki organizacyjne (referaty):

 1. Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (I piętro, biura: 206, 207);
 2. Referat Finansowo-Budżetowy (parter, biura nr: 108, 109, 112, 113, 114);
 3. Referat Nieruchomości i Inwestycji (II piętro, biura nr: 300, 301, 302, 303, 306);
 4. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (parter, biura nr: 110, 111);
 5. Referat Rozwoju i Infrastruktury Społecznej (parter, biura nr: 102, 104, 105);

                                                              

Samodzielne stanowiska do spraw:

 1. obsługi biura Rady Miejskiej (parter, biuro nr 103);
 2. organizacyjnych i obsługi sekretariatu (I piętro, biuro nr 202);
 3. kadr i archiwizacji akt (II piętro, biuro nr 304);
 4. administracyjnych, gospodarczych i uzależnień (parter, biuro nr 101);
 5. informatycznych (przyziemie, biuro nr 006);

oraz Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektor ochrony danych (parter, biuro nr  103)

 

Zmiany nie dotyczą referatu Finansowo-Budżetowego i kasy urzędu, gdzie można załatwiać sprawy w tych samych biurach.

W przypadku wątpliwości można zapytać o miejsce załatwienia sprawy w urzędzie, pracownika w punkcie obsługi petenta.

Reorganizacja urzędu ma na celu usprawnić jego funkcjonowanie i jednocześnie wpłynąć na jakość realizowanych zadań przez urzędników.

Wyżej wymienione zarządzenie ze szczegółowym zakresem zadań komórek organizacyjnych zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (strona internetowa gminy Zawadzkie).

 

Natomiast z uwagi na kończący się proces związany z przenoszeniem się niektórych urzędników do innych biur, prosimy interesantów o wyrozumiałość.

Wersja XML