Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie azbestu w gminie Zawadzkie w 2020 r.

Usuwanie azbestu w gminie Zawadzkie w 2020 r.

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2020, wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy gminy Zawadzkie będą mieli możliwość pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie realizowane będzie w oparciu o środki własne gminy oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2020 może ono sięgać do 100 % poniesionych wydatków. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z założeniem nowego pokrycia dachu.

W ramach procedury dofinansowania gmina dokonuje naboru wniosków od beneficjentów końcowych oraz wybiera wykonawcę zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Osoby zainteresowane pozyskaniem ww. dotacji proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul.  Dębowej 13, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020 r.

Dofinansowanie usuwania azbestu w gminie Zawadzkie będzie możliwe po uzyskaniu środków finansowych na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowych informacji w zakresie usuwania azbestu udziela młodszy referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem – Pan Grzegorz Wieszołek (pok. 303, tel. 77 46 23 146).

Opublikowano: 26.02.2020 r.

Wersja XML