Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Społeczny opiekun kotów wolno żyjących

Zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2020 gmina Zawadzkie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi. Opieka ta polega na zakupie i wydawaniu karmy, zarejestrowanym w Urzędzie Miejskim społecznym opiekunom (karmicielom), celem dokarmiania wolno żyjących kotów w okresie zimowym. Warto zaznaczyć, że zwierzęta wolno żyjące to zwierzęta dzikie, nieudomowione, które żyją w warunkach niezależnych od człowieka. Koty zaliczane do zwierząt wolno żyjących powinny więc wykazywać ww. cechy, tj. między innymi zachowywać znaczny dystans do ludzi (nawet w stosunku do osób dokarmiających je), odżywiać się w głównej mierze pokarmem zdobytym bez udziału człowieka. Natomiast koty stale dokarmiane przez ludzi mają częściowo ograniczone zaufanie w stosunku do osób obcych, natomiast w stosunku do osób dokarmiających je są oswojone i towarzyskie. Zachowanie takie wskazuje, iż są to zwierzęta udomowione. Kotów wykazujących podane typy zachowań nie można kwalifikować, jako „wolno żyjące”.

PDFDeklaracja społecznego karmiciela kotów wolno żyjących.pdf (98,16KB)
 

Wersja XML