Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat możliwości wsparcia dla osób poniżej 29 roku życia

Poniżej przedstawiamy istę realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje, dotyczące projektów mogą zainteresować osoby młode, w wieku do 29 roku życia pod kątem zdobycia nowej wiedzy i kwalifikacji dzięki udziałowi w bezpłatnym szkoleniu i stażu.

DOCXLista projektów z konkursu 2019.docx

Wersja XML