Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne

Burmistrz Zawadzkiego  ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Zawadzkie, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Zawadzkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

PDFZarządzenie Nr 168XXIX2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 11.12.2019 r.pdf

DOCZałącznik do ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ZAWADZKIEGO z dnia 11.12.2019 r. -FORMULARZ DO KONSULTACJI.doc

PDFUzasadnienie do Zarządzenia Nr 168XXIX2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 11.12.2019 r..pdf

PDFProjekt Uchwały .pdf

PDFUzasadnienie do Uchwały .pdf

Wersja XML