Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Zawadzkiego

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany uwarunkowań określonych w decyzji Nr GRO.6220.4.2017.ZP Burmistrza Zawadzkiego z dnia 23 marca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa zakładu PROMA Sp. z o.o. w Zawadzkiem przy ul. Lublinieckiej 10, polegająca na uruchomieniu 2 (drugiej) linii do produkcji kompozytów poliestrowo-szklanych metodą nawojową”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 402/91 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja.pdf (320,53KB)

Wersja XML