Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza", prowadzonego na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego.

PDFObwieszczenie - strony postępowania.pdf

Podanie do publicznej wiadomości informacji Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów.

PDFInformacja - bip.pdf

Wersja XML