Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe formularze ofert, sprawozdań i umów dla organizacji pozarządowych

W dniu 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
W poniższych linkach dostępne są aktualne wzory wprowadzone powyższym rozporządzeniem, które obowiązywać będą przy ubieganiu się
o dofinansowanie realizacji zadań w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc
DOCSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.doc
 

Wersja XML