Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego

 

We wtorek, 19 listopada b., w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu Burmistrz Mariusz Stachowski uczestniczył w spotkaniu roboczym z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą. Podczas spotkania Burmistrz podziękował Marszałkowi za dotychczasowe wsparcie w realizacji zadań na terenie gminy Zawadzkie, a jednocześnie omówiono możliwości finansowania planowanych przedsięwzięć gminy w nowej perspektywie budżetowej, jak również szans uzyskania dofinansowania przez samorząd województwa projektów, które zamierza realizować gmina. Wiodącym tematem była realizacja planów inwestycyjnych związanych z przebudową drogi 901 oraz przywróceniem połączeń kolejowych na trasie Opole-Tarnowskie Góry.

Brak opisu obrazka

Wersja XML